Ons verhaal.

Onze missie

D

e Bosrand biedt een mix van bezinning en ontspanning. Wij geven de bezoekers graag waardevolle bagage mee. De ontspannende avonden staan in het teken van het versterken van de onderlinge band. Tijdens bezinnende avonden willen wij, naast het onderlinge contact, antwoorden aanreiken op vragen over onderwerpen uit het leven van alledag én dat wat van levensbelang is, het geestelijk leven.

De Bosrand wil zich onderscheiden door betrokkenheid naar elkaar en de samenleving. Daarnaast zorgen wij voor koek bij de koffie en hartige hapjes aan ’t eind van de avond. Omdat we kostendekkend werken, houden we de entreeprijs zo laag mogelijk.

Op dit moment hebben we een aantal vacatures. Klik hier voor meer info.

Het ontstaan

D

e Bosrandclub bestaat sinds 1983 en is gestart door een kleine club vrienden, die op zaterdagavond bij elkaar kwamen in hotel ‘De Bosrand’. De naam van onze club is hier ontstaan. Langzamerhand groeide het aantal bezoekers. Het hotel werd te klein voor alle Bosrandvrienden en de club verhuisde naar de zaal van de Evangelisch-Lutherse kerk in Ede. Tot zomer 1999 werden hier de avonden gehouden.

Toen was het echt tijd om te vertrekken: de bezoekers stonden in de keuken om nog iets van de avond te volgen! De avonden werden vanaf dat moment gehouden in de kerkzaal van Stichting ‘s Heeren Loo Midden-Nederland in Wekerom. Sinds juni 2018 ontmoeten we elkaar standaard in Zalencentrum Rehoboth te Ede.

In 2000 heeft het bestuur de Bosrandclub ondergebracht in een stichting.
2013 was een jubileumjaar. De Bosrandclub bestond toen 30 jaar! Onze naam is toen veranderd in ‘De Bosrand’. Kort maar krachtig.

“We hebben aandacht voor elkaar en leven met elkaar mee”

Betrokken

B

etrokkenheid is een kenmerk van de Bosrand. We hebben aandacht voor elkaar en leven met elkaar mee. De Bosrand vindt het belangrijk om ook breed maatschappelijk betrokken te zijn. Zo nodigen we twee keer per jaar een stichting uit die voor ons een avond verzorgt.

Dit jaar (2023) bestaan we 40 jaar.
We hebben dit o.a. gevierd met met een midweek naar Eisenach, bekend als de geboorteplaats van Johann Sebastian Bach, en van de Wartburg, waar Maarten Luther ondergedoken heeft gezeten, en waar hij in 11 weken het Nieuwe Testamant heeft vertaald naar het Duits.

Verder hebben we in december regelmatig meegedaan met een Kerstgroetactie, waarbij Bijbels worden verstuurd naar christenen in andere landen.

Door deze verschillende activiteiten die bezoekers en bestuur organiseren, zamelen we geld in voor verschillende goede doelen.

Betrokkenheid is een breed begrip. Het is ook een Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien. De belangrijkste vorm van onderlinge betrokkenheid, is het gebed.

Geen winstoogmerk

Met de entreegelden betalen we onder andere de zaalhuur, advertenties en de vergoeding voor sprekers. De Bosrand wordt gerund door vrijwilligers. De Bosrand heeft geen winstoogmerk maar streeft ernaar kostendekkend te werk te gaan.

Iedereen is welkom

De Bosrand is interkerkelijk van aard. De bezoekers en de bestuursleden komen uit verschillende reformatorische kerken. Tijdens een Bosrandavond verwelkomen we zo’n 60 bezoekers. Ook vrienden en vriendinnen met geen of een andere kerkelijke achtergrond zijn van harte welkom op onze avonden.

Vrijwilligers

De Bosrand is een stichting die bestaat uit vrijwilligers. De organisatiestructuur is een tweetallig bestuur met een aantal commissies, die met elkaar de activiteiten organiseren en alles wat hierbij komt kijken.