Van het bestuur…

Beste Bosranders,

Allereerst willen we jullie Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar 2020.

Misschien heb je tijdens de jaarwisseling ook wel nagedacht over Ps. 90:10b: ‘en wij vliegen daarheen’. In een dagboek van ds. F. Bakker staat: ‘Onze levensweg is geen wandeling, maar een vlucht. En geen jaren tellen, maar dagen… Neem tijd om te knielen, laat als het ware de vleugels eens hangen. Vouw je handen en smeek Hem om Zijn hulp en zegen’.

We hopen dat we jullie ook vaak mogen ontmoeten op de Bosrandavonden, om samen te zorgen voor gezelligheid en ontmoeting, maar ook om samen na te denken over actuele en bezinnende onderwerpen. Dit werkt verbindend en verdiepend.

Op de eerste avond hopen we elkaar te zien bij de minigolf! Tijdens deze  avond nemen we de tijd om officieel afscheid te nemen van Linda, onze voorzitter. We willen haar graag bedanken voor de prettige manier waarop ze 4 jaar leiding gaf aan de Bosrand!

Als bestuur zijn we nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Zolang we nog niemand bereid hebben gevonden, hopen we samen met de vrijwilligers er de schouders onder te zetten en de taken van Linda te verdelen over de andere bestuursleden. We hopen dat we snel versterking zullen krijgen, want samen willen we graag dat de Bosrandavonden en -activiteiten door zullen gaan.

Over enkele weken hoopt het bestuur, samen met de commissieleden ‘avonden’ Arja en Elizabeth, bij elkaar te komen om alvast na te denken over het programma van het najaar.

Als jij een boeiende spreker weet, geef het gerust aan ons door via info@bosrand.nu. Graag met vermelding van onderwerp, naam spreker, telefoonnummer of mailadres, zodat wij deze personen kunnen benaderen. Met elkaar hopen we er dan weer een afwisselend programma van te maken. Dank voor je meedenken!

Hartelijke groet,

 

Corien, Mieneke en Marja

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente.

Ga een pagina terug