De beste wensen!

We staan aan ’t begin van een nieuw jaar. Anno 2018.

Namens het hele bestuur: de beste wensen voor het nieuwe jaar!

We hopen dat we elkaar ook dit jaar weer weten te vinden bij de activiteiten van de Bosrand! Activiteiten waar bezinning en ontmoeting in balans zijn. We hopen bovenal dat de Bosrandavonden en alle andere activiteiten gezegend mogen worden en tot eer van God mogen zijn.

Dit jaar hopen we als Bosrand twee grote reizen te organiseren, naar Malawi (D.V. zomervakantie) en naar Israël (D.V. herfstvakantie). Heb jij er al over nagedacht of één van de reizen iets voor jou is?

Wat is het belangrijk dat we niet alleen hoeven te gaan. Dat geldt voor de verre reizen, voor de activiteiten die we als Bosrand organiseren en zeker voor de grote reis die wij persoonlijk door dit leven maken. Van dag tot dag. Dan mag onze bede wel zijn, wat beschreven staat in Exodus 33: 14 en 15. Dat gebed en dat leven wensen we jullie allen toe.

Hij (de HEERE) dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen?
Toen zeide hij (Mozes) tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!

Hartelijke groet,

Linda, Corien, Astrid, Janette, Joris, Mieneke en Marian

 

Programma 2018 1e halfjaar

Ga een pagina terug