Nieuws van het bestuur – juni

Zoals jullie ondertussen weten heeft het bestuur de afgelopen tijd nagedacht over verandering in de organisatiestructuur. We hebben hiervoor gekozen met een tweeledig doel:

  1. Vervulling van vacatures.
  2. Hoe bereiken we meer jongeren.

Samen hebben we ervoor gekozen om een klein bestuur te vormen, met daarnaast een aantal commissies.

Welkom commissieleden

We zijn heel blij te kunnen meedelen dat we een heel aantal vrijwilligers gevonden hebben, die deel willen nemen aan de commissies! Deze commissies worden gekoppeld aan een bestuursfunctie. Hierdoor worden de taken meer verdeeld en heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en vrijheid, terwijl er ook duidelijk lijnen worden uitgezet waarbinnen geopereerd kan worden. Die kaders zijn onze identiteit. We willen graag dat de eigenheid van de Bosrandavonden blijft bestaan. Daarnaast gaan we proberen meer in te gaan op de actualiteit, te zorgen voor afwisseling in sprekers, activiteiten en invulling van de avonden, zodat er ruim gelegenheid is voor bezinning en ontmoeting. We heten de nieuwe vrijwilligers van harte welkom en wensen hen veel succes in hun nieuwe taak!

Gevormde commissies

Je vraagt je misschien af welke commissies er zijn? Het gaat om de volgende onderdelen:

  • locatie
  • PR
  • activiteiten en
  • invulling avonden.

Eigenlijk zijn we nog op zoek naar iemand die facebookberichten voor zijn/haar rekening wil nemen. Daarnaast kunnen we nog wat mensen gebruiken die, naast een aantal anderen, samen na willen denken over onderwerpen en sprekers (invulling avonden). Samen hebben we al een lijstje samengesteld van mensen die de avond willen openen en sluiten, dus dat is al rond. Wil je iets voor de Bosrand betekenen, schroom dan niet en stuur een mail naar info@bosrand.nu of spreek één van de bestuursleden hierover. Weet dat je welkom bent!

Afscheid

Daarnaast zal het 30 juni ook de laatste avond voor de zomervakantie zijn. Op deze avond nemen we afscheid van een aantal bestuursleden. Joris, hij heeft kort in het bestuur gezeten, maar hij heeft een vriendin en vaak andere plannen voor de invulling van de zaterdagavond. Astrid, zij heeft jarenlang zich ingezet, vooral voor de financiën. Marian, zij was altijd druk met de website, de nieuwsbrieven enz., gelukkig hoopt ze nog zitting te nemen in de PR, dus komt ze in een commissie. Janette, zij heeft diverse activiteiten met en voor ons gedaan. Zij voelt zich beter op haar plek bij de commissie activiteiten. Ze gaat ook uit het bestuur, maar zal haar plek in de commissie innemen. Deze personen hopen we zaterdag voor het voetlicht te halen, zodat jullie ook gelegenheid krijgen om hen te bedanken. We hopen hen nog vaak op de Bosrand te zien!
In het bestuur zullen dan de volgende personen zitting hebben: Linda, als voorzitter, Corien als secretaris, Mieneke als algemeen bestuurslid en als nieuwe penningmeester is Marja van Opijnen bereid om deze functie te gaan vervullen.

Overdragen

Tot de zomervakantie zullen een aantal zaken overgedragen worden. Enkele zaken hebben een nog concretere invulling nodig. Na de zomervakantie hopen we direct aan de slag te gaan met de nieuwe bestuursstructuur. Waar nodig hopen we jullie op de eerste avond van het nieuwe seizoen nader te informeren.

Ga een pagina terug