Privacywet (AVG) van kracht

Zoals je vast weet is op 25 mei jl. de nieuwe privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Net als alle organisaties dient de Bosrand te voldoen aan de vereisten van deze wet.

Nieuwsbrief

Je hebt je in het verleden aangemeld voor onze nieuwsbrief. Bosrand gaat uit van je toestemming om je persoonsgegevens voor dat doel bij te houden en voor intern gebruik te verwerken. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je jezelf onder aan deze pagina afmelden.

Verklaring

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan waarover wij beschikken en we willen ons bij het werken van deze gegevens houden aan de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

 

Ik wil mij afmelden voor de nieuwsbrief van de Bosrand die eens per twee weken verschijnt.

 

Ga een pagina terug